Plant Manager

You are here

Als Plant manager ben je verantwoordelijk voor:

Rapportagelijn en contacten

 • Rapporteert aan de Operations Director van EOC Group. Lid van het productie-team (2 plant managers, energy & utilities manager, technisch manager (+ op termijn CI manager) )
 • Leiding : o Rechtstreeks : 10 supervisors van de 4 productie-units, 1 supervisor quality control, 1 supervisor afdeling waste & recycling, plant safety manager, plant milieu coördinator.
 • Interne contacten: Collega’s sales team, R&D, diensten HQ en site-collega’s Evergem
 • Externe contacten: Klanten, auditors, leveranciers, ...

Coachen en ontwikkelen van het site team

 • Ondersteunen en lokaal vertalen van de Visie & Strategie van de EOC organisatie.
 • Het team motiveren, sturen en helpen in het behalen van de korte en lange termijn resultaten
 • High level opvolging van de dagdagelijkse organisatie (bezetting, verlof, e.d.m.) van de afdelingen
 • Bewaken en bevorderen van het teamgevoel
 • Medewerkers coachen inzake veranderingsmanagement en continuous improvement filosofie
 • Werken aan een constructieve en respectvolle organisatiecultuur waarbij de medewerkerstevredenheid en coaching van je management team & de bredere organisatie centraal staat

Algemeen site management:

 • Beheren van de dagelijkse gang van zaken.
 • Opvolgen en sturen van KPI's, unitdoelen, individuele en teamdoelen
 • Beheren van de informatiestroom tussen units en naar het hoofdkantoor
 • Opstellen en opvolgen van de “road maps” per unit
 • Coördinatie met R&D
 • Waken over de financiële resultaten.
 • Opstellen van een operationeel plan voor de plant op korte en langere termijn
 • CAPEX projecten voorbereiden en opvolgen i.s.m. de technical manager
 • Voorzitter van CPBW van de site en (occasioneel) OR

Operationeel beheer

 • Productieplanning : verantwoordelijk voor de productieprognose op korte & lange termijn op basis van verkoopresultaten en vooruitzichten.
 • Inkoop en voorraadbeheer : onder controle houden van de totale voorraad.
 • QESH
 • Opstellen van een QESH-beleid op lokaal niveau met het oog op verdere uniformering en standaardisering
 • Safety: samen met je team streef je ernaar een sterkere veiligheidscultuur uit te bouwen in de verschillende vestigingen met volgende taken:
 • SPOC (single point of contact) voor de overheidsdiensten (FOD Waso, handhaving, …)
 • Structureren van opvolging openstaande acties FOD audits
 • Continu inzetten op het verbeteren van de veiligheidscultuur, gemonitored door middel van de safety kpi’s.
 • Opvolgen van corrigerende acties nav safety-incidenten
 • Veiligheidsinvesteringen in kaart brengen
 • Kwaliteit: Samen met de QA-manager waak je over het kwaliteitsbewustzijn van de verschillende units.
 • Toezien op correct en tijdig uitvoeren van Root Cause Analyses
 • Actief oplossing voorstellen en uitwerken voor het vermijden van klachten
 • Milieu: Samen met de milieucoördinator waak je over alle milieuaspecten van de 3 vestigingen:
 • SPOC (single point of contact) voor de overheidsdiensten (FOD Waso, handhaving, …)
 • Stimuleren van milieubewustwording bij de operationele afdelingen (vermijden afval, efficient inzetten van natural recources, …)
 • Uitwerken en opvolgen van projecten ikv sustainability
 • Opvolgen van de milieuvergunningsvoorwaarden voor de sites.
 • Opvolgen van corrigerende acties nav milieu-incidenten
 • Milieu-investeringen in kaart brengen
 • Begeleiden van de FOD audits en zorgen voor de opvolging van de actieplannen welke hieruit voortvloeien.
 • Het behalen en behouden van de vergunningen en accreditaties (o.a. van leveranciers)

Change management

 • Het initiëren en leiden van projecten op het gebied van continue verbetering en operationele uitmuntendheid
 • Het initiëren en opvolgen van automatiseringsprojecten m.b.t. diverse processen en manuele handelingen binnen operations
 • Het initiëren en opvolgen van projecten m.b.t. uniformisatie van processen.
 • Ad hoc projecten op vraag van het management

 

Profiel:

 • Opleiding, kennis en ervaring:
  • Master (technisch) of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur in een chemie-gerelateerde discipline
  • Minimum 8 jaar ervaring in leidinggevende productie-functie
  • Ervaring in een Seveso plant is een voordeel
  • Ervaring in een continu-productie-omgeving is een noodzaak
  • Ervaring met veranderingsmanagement strekt tot voordeel
 • Technische Competenties
  • Uitgebreide kennis van operations management en continue verbeteringen
  • Brede technische kennis
  • Goede kennis IT
  • Kennis van SAP is een plus
  • Talenkennis: NL, ENG
 • Competenties
  • Motiverende leider
  • Kritisch en analytisch
  • Zowel strategisch als detail-operationeel willen en kunnen werken
  • Zeer team gericht, met coachende instelling naar alle collega’s
  • Dynamisch, ondernemend en pro-actief
  • Flexibel, Open-minded, pragmatisch en hands-on, loyaal, goede communicator

 

Files must be less than 64 MB.
Allowed file types: txt pdf.