Maintenance Supervisor-Planner

You are here

Inleiding/Algemeen doel van de functie

Het doel van de functie omvat het sturen, organiseren, begeleiden en controleren van het onderhoudsgebeuren rekening houdend met kwaliteits-, milieu-, en veiligheidsvoorschriften zodat de Business Units die worden ondersteund voldoende kwaliteitsvolle producten produceren en leveren aan de klanten teneinde deze laatste tegemoet te komen in zijn vraag.

Taken en verantwoordelijkheden

Rapportagelijn en contacten (organogram?)

 • Rapporteert aan de Maintenance Manager van EOC Group
 • Leiding :
  • Rechtstreeks : 10 à 20 techniekers (interne en extern)
 • Interne contacten:
  • Werkvoorbereider, Service engineers, projectingenieurs, en site-collega’s Oudenaarde
    
 • Externe contacten:
  • Leveranciers, ..

Taken

 • Coördinatie en supervisie van het team om een optimale dienstverlening aan de productie-afdeling aan te bieden.
 • Opmaken van personeelsplanning en aansturen/coachen van techniekers
 • Waken over het respect van de techniekers voor de milieu en –veiligheidsvoorschriften, het arbeidsreglement en interne regels/procedures
 • Er op toezien dat de GMP en GDP afspraken steeds worden toegepast
 • Waken over de efficiëntie van de techniekers
 • Uitvoeren functioneringsgesprekken
 • Detecteren van opleidingsbehoeften
 • Verantwoordelijk voor het correct doorlopen van opleidingsplannen en trainingen van hun ondergeschikten, en anderzijds zichzelf bijscholen door opleidingen te volgen
 • Actief de permanentie waarnemen. De functie maakt deel uit van de wachtdienst (1 op 4 à 5 weken)
 • Optimaal het onderhoud van de installaties uitvoeren teneinde stilstanden van installaties ingevolge technische problemen te beperken.
 • Analyse van de technische problemen in de productieafdeling (trouble shooting) teneinde zijn techniekers correct aan te sturen
 • Organiseren van preventief onderhoud en opmaken van plan voor preventief onderhoud op basis van analyses of opgedane ervaring bij het trouble shooten
 • Opstellen van de nodige werkvoorbereiding voor zowel interne als externe uitvoerders. (werkinstructies, werkvergunningen, risicoanalyses, bestellingen, ….)
 • Opmaken van planning van de uit te voeren werken
 • Richtlijnen geven aan de techniekers om een voorbereid project correct uit te voeren.
 • Uitbaten van energieinstallaties (stoom, demi, perslucht, stikstof, incinerator, etc.) evenals kwaliteitsbewaking ervan
 • Opvolgen en organiseren van de wettelijke keuringen en corrigerende maatregelen indien vereist
 • Verbeteren van de bestaande installatie in het kader van een streven naar voortdurende verbetering.
 • Formuleren van verbeteringsvoorstellen i.v.m. kostenreductie van het onderhoud
 • Formuleren van voorstellen voor de opname van reservestukken in het magazijn en voor de aanschaffing van werkgereedschap
 • Formuleren van verbeteringsvoorstellen nav vaststellingen op het terrein
 • Efficiënt informatie verzamelen en verstrekken om een optimale communicatie te verkrijgen binnen de dienst en het bedrijf.
 • Communicatie met interne diensten (o.a. Production, Safety, Environment, Engineering, HR, etc.)
 • Communicatie met externe diensten (o.a .leveranciers, …)
 • Bijwonen productie –en projectvergaderingen

 

Profielbeschrijving

Opleiding, kennis en ervaring:

 • Master (industrieel ingenieur) of gelijkwaardig door ervaring
 • Minimum 5 jaar ervaring in leidinggevende functie binnen een technische dienst of maintenance afdeling van een productiebedrijf (sector is minder belangrijk – chemie is een troef)
 • Ervaring in een Seveso plant is een voordeel

Technische Competenties:

 • Uitgebreide kennis van elektro-mechanica in al zijn facetten
 • Brede technische kennis
 • Goede kennis IT
 • Kennis van SAP is een plus
 • Talenkennis: NL, ENG, FR

 Competenties:

 • Motiverende leider, goede coach
 • Kritisch en analytisch
 • Zeer team gericht, met coachende instelling naar alle collega’s
 • Flexibel
 • Open-minded
 • Pragmatisch en hands-on
 • Loyaal
 • Goede communicator

 

 

Files must be less than 64 MB.
Allowed file types: txt pdf.