EOC Group supports Handicap NGO's

EOC Group has decided to support 2 handicap NGO's

hart voor handicap