Maintenance Engineer

Afdeling 

Maintenance - Evergem

Taken

  • Project management

Je werkt op uiteenlopende technische projecten, samen met je collega's uit de productieafdelingen en engineering

Je begeleidt technische onderhoudsopdrachten waarbij je aannemers aanstuurt en rekenin houdt met de vooropgestelde doelstellingen, de timing, het budget en de noden van de productieafdelingen

Je bewaakt ook de kwaliteit van de uitgevoerde werken

Je bent het aanspreekpunt vanuit de dienst onderhoud bij technische projecten en staat daarbij in voor het in kaart brengen van wisselstukken, opvolgen van technische werken tijdens het project, handleidingen, ...

  • Onderhoud

Je bent continu op zoek naar verbeteringen en optimalisaties betreffende de werking van het machinepark, organisatie van de onderhoudswerken en gebruikte werktechnieken

Je doet het beheer van installatieonderdelen

Je draagt de verantwoordelijkheid over een specifiek stuk van de technische installaties van het bedrijf

Je doet nazicht en onderhoud van installaties

Je zorgt voor de planning en coördinatie van onderhoudsactiviteiten

Je doet een technische analyse van storingen en defecten

Je stelt verbeteringen voor aan installaties

Je biedt technische ondersteuning aan interne en externe medewerkers

Je draagt zorg voor het uitvoeren van risicoanalysed en bepaalt corrigerende en preventieve maatregelen

  • Planning en administratie

Je zorgt voor de technische en administratieve voorbereiding van de onderhoudswerken. Veiligheid is hierbij een zeer belangrijk aspect

Je plant het dagelijkse ondehroud, zowel preventief, curatief als predictief

Je voorziet ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van projecten

Je stuurt samen met je collega's dagelijks 10 tot 15 techniekers aan en rapporteert rechtstreeks aan de Maintenance Manager

Je voorziet het testen en de herkwalificatie van apparatuur

Je zet je in voor de nazorg

Je zorgt voor een nauwe en duidelijke communicatie met de productieafdelingen

 

Profiel

Je hebt een Master Elektromechanica / Industriële Automatisering en/of gelijkwaardig door ervaring

Je hebt tussen 2 en 5 jaar ervaring met projecten in een technische proces omgeving

Je hebt een brede onmiddellijk inzetbare praktische kennis op het gebied van techniek: mechanica, hydraulica, pneumatica, elektriciteit en elektronica

Je hebt kennis van meet- en regeltechnieken, verdeelborden, bekabeling en/of mechanica

Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het werken binnen Seveso bedrijf

Kennis van SAP is een plus

Talenkennis: NL, ENG

Aanbod

Dag

Interesse? Gelieve je cv en motivatiebrief te versturen naar vacatures@eocgroup.com

For more details Click Here