Junior Account Manager Emulsions

Afdeling 

Sales Emulsions - Oudenaarde

Taken

  • Staat in voor het beheer van de aan hem/haar toegewezen klanten in Europa:

Onderhoudt frequente contacten met klanten

Fungeer als aanspreekpunt van klanten

Voor voorbereidende prospectie uit teneinde het klantenbestand te vergroten

Ondersteunt het sales team in de regio's Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië

  • Ondersteunt de sales manager/senior sales executive in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van het verkoopproces en is verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen commerciële opdrachten:

Bereidt offerte voor

Volgt betalingen / openstaande facturen op en neemt gepaste maatregelen opdat de verkoopafspraken zouden nageleefd worden

Volgt verkoop gerealiseerd via Sales administration op

Houdt toezicht op het niet overschrijden van de kredietlimieten

  • Staat in voor een snelle en adequate behandeling van klachten:

Aanspreekpunt voor de klanten bij technische problemen

Verleent advies en bijstand aan de klant in samenwerking met de Technical Service Specialist en de R&D Divisie

  • Werkt in overleg met de Sales Manager Emulsions en samen met de R&D Divisie om te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant:

Onderzoeken van nieuwe markten en productmogelijkheden door in te spelen op wensen en vragen van klanten

Overleggen met R&D Divisie om deze toe te laten hun onderzoek te oriënteren

Promotie van nieuw ontwikkelde producten

Volgt de marktpositie van de organisatie nauwkeurig op: houdt de positionering van de concurrentie en hun producten nauwlettend in het oog

 

Profiel

Master / Bachelor diploma, bij voorkeur in chemie of gelijkwaardig door ervaring

Minimum 3 jaar professionele ervaring

Bereidheid tot 50% - 60% travel (overige tijd in HQ in Oudenaarde)

Goede kennis van Word, Excel, ERP paketten

Talenkennis: grondige kennis (zowel mondeling als schriftelijk) Engels, Nederlands en Frans of Duits

Aanbod

Dag

Interesse? Gelieve jouw cv en motivatiebrief te versturen naar vacatures@eocgroup.com

For more details Click Here